Cantus


Ostali jezici:
English
Deutsch

Cantus – Barokna glazba sjeverne Hrvatske

LISTEN TO:
APPLE MUSIC

Radi se o izboru pjesama iz zbirke „Cantilenae chorales pro conventu Warasdinensi“. CD je premijerna snimka monodijskih sakralnih minijatura sačuvanih u spomenutoj rukopisnoj zbirci iz sredine 18 stoljeća, koja je pohranjena u varaždinskom franjevačkom samostanu.

Načinjen izbor sastoji se od 18 skladbi na latinskom i u znantno manjem broju na hrvatskom jeziku, pri čemu su posebno istaknute podudarnosti s najpoznatijim zbornikom sakralnih napjeva zagrebačke crkve, Cithara octhocorda, te je time istaknuta stanovita repertoarna srodnost tih dvaju glazbenih zbornika.

..Što se autorstva tiče, sve su skladbe nepotpisane, a stilski su iznimno ujednačene, što zapravo i ne čudi, budući da je repertoarno-glazbena uniformnost jedna od bitnih odlika franjevačkih glazbenih zbornika 18 stoljeća.

Takodjer, treba priznati da se radi o ostvarenjiima uglavnom suzdržane skladateljske invencije. I upravo ta činjenica pred izvodjače postavlja nemale zahtjeve, budući da se unatoč tome očekuje zanimljiv slušni doživljaj. Tandem Antoniazzo-Jaklin u tom je smislu ponudio itekako zadovoljavajuću interpretaciju….

…zaključno se može reči da je nosač zvuka vrijedan doprinos diskografiji hrvatske barokne glazbe te poticaj za predstavljanje ( u zvuku, dakako) i drugih kantuala sjeverne Hrvatske iz razdoblja baroka.

Buy: hds.hr