Mignon-hr


Ostali jezici:
English
Deutsch

Davor Schopf, Hrvatski radio, Treći program, emisija Život glazbe, 31. ožujka 2017.

Mezzosopranistica Nataša Antoniazzo jedina je od hrvatskih pjevača, uz Dunju Vejzović, za inozemnog diskografskog izdavača snimila CD s njemačkim solo popijevkama. Budući da je niz godina živjela i radila u Berlinu, to dragocjeno iskustvo ugradila je u realizaciju CD-a kao autentičan interpret Lieda. Njezin odabir, nastao u suradnji s pijanisticom Mijom Elezović, obuhvaća četiri Goetheove pjesme Mignon koje su uglazbili Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, Petar Iljič Čajkovski, Robert Schumann, Hugo Wolf, Alban Berg i Franz Liszt. Izvedbe slijede i sugestivno izražavaju prevladavajuće ugođaje Goetheovih stihova – čežnju za idealom mira, ljubavi i sreće, neostvarene želje, težnju za toplinom doma, utjehom, razumijevanjem srodne duše – sve ono za čime je čeznula Mignon, a Nataša Antoniazzo oslikala bojama, registrima i preljevima prekrasna glasa.

Lako se uočava diferenciranost između triju Schubertovh pjesama i istih triju Wolfovih; gdje izvjesna, Schubertu primjerena suzdržanost izraza, ustupa mjesto Wolfovu prokomponiranom karakteru poetskih misli, zaogrnutom odgovarajućim bojama tonaliteta te osebujnom harmonijom i ritmikom klavirske pratnje.

Od četiri uglazbljenja pjesme Kennst du das Land – kroz glasovne modulacije, psihološki motiviranu deklamaciju teksta i suživljenu klavirsku pratnju interpretkinjâ – Beethovenova se ističe klasicističkom odmjerenošću, Schumannova romantičarskom elegičnošću, dok čežnja u Bergovoj poprima dramatične razmjere. Lisztova romantičarska raspjevanost naročito se zapaža u klavirskoj pratnji jer se kod pjevačice to podrazumijeva.

A izrazito emocionalnu Čajkovskijevu pjesmu Nur wer die Sehnsucht kennt (na ruskom jeziku) pjevačica oplemenjuje vlastitom slavenskom osjećajnošću.


Recenzija CD- a Mignon – Klassik Deutschland

Radi se o umjetničkoj posjetnici pjevačice koja je kod nas još gotovo nepoznata. Hrvatska mezzosopranistica Nataša Antoniazzo posjeduje bogate glasovne sposobnosti koje ne izbljeđuju niti u rasponu alta, te očito raspolaže umjetničkim temperamentom..

Najuvjerljivije joj uspijeva adaptacija popijevke „ Nur wer die Sehnsucht kennt..“ od Čajkovskoga, u kojoj je njezina osjećajna izvedba, koja pomalo tendira u opernu, pronašla prikladan način. Pjevačicu si vrlo dobro mogu zamisliti u opernim ulogama – kao Olgu iz opere Eugen Onegin ili Paulinu iz opere Pikova Dama, pa možda čak i kao Mignon iz opere Ambroise-a Thomasa.

kritika klasika.hr

INTRIGANTNO I RELEVANTNO GLAZBENO-PJESNIČKO ISKUSTVO
CD-album mezzosopranistice Nataše Antoniazzo i pijanistice Mie Elezović, Mignon, Antes Edition
Goetheove pjesme o Mignon iz zbirke Wilhelm Meisters Lehrjahre bile su svojedobno nepresušna inspiracija mnogim skladateljima, posebice iz doba romantizma. Dio iz tog dijela njegova opusa mezzosopranistica Nataša Antoniazzo u suradnji s pijanisticom Miom Elezović snimila je uglavnom u domaćoj produkciji i objavila za ediciju Antes. Oznaka EU umjesto zemlje porijekla možda upućuje da se Antes posvetio manje poznatoj i manje izvođenoj europskoj glazbenoj baštini s europskog tla premda ona nema veliku komercijalnu vrijednost, nema opće znanih zvijezda žanra i ne jamči zaradu, ali ju podupiru fondovi kojima je stalo do očuvanja vrijednih i rijetko izvođenih djela osim u matičnim sredinama i koji nastoje održati njihove tragove u korpusu europske kulture koja sve više uzmiče pred općom komercijalizacijom i estradizacijom.

Upravo onu izdavačku kuću koja izvan glavnih struja priprema izdanja rijetkih i malo izvođenih muzika i za koju su umjetnice pripremile i izbor iz hrvatske pjesmarice Krežme, Pejačević, Lisinskog, Livadića, Zajca i Berse. Mignon je također prava muzikološka poslastica znalački i osjetljivo okupljena oko jedne teme za malu, ali odanu skupinu ljubitelja i poštovalaca Lieda. Osobito kada je izvedena tako dobro pripremljeno i savjesnog odnosa prema Goetheovu tekstu, kao i toliko raznolikim glazbenim rukopisima. Tako i otvara različite glazbene uvide u vrlo osobita i osebujna „tumačenja“ što su umjetnice nastojale razgovijetno i doživljeno istaknuti.

Sudbina djevojčice Mignon, bića poteklog iz incestuozne veze brata i sestre, koja je završila u trupi putujućih zabavljača, odvedena daleko, maltretirana, napuštena, a na kraju se zna kako takve priče završavaju. Smrću slomljena srca, aIi i kao inspiracija Goetheu i skladateljima koji su se nadahnuli njegovim pjesmama iz drugog dijela bildungsromana Godine učenja Wilhelma Meistera. Osim Schuberta, Schumanna, Beethovena, Wolfa, Liszta, sve do Albana Berga, Goetheove pjesme o Mignon u dugom razdoblju uglazbljivane su desetke puta, pa se samo za Kennst du das Land bilježi njih tridesetak.

Upravo ona Nataše Antoniazzo i Mie Elezović: Beethoven, Schumann i čak dva uglazbljivanja zaredom na kraju – Albana Berga i Franza Liszta, čine okosnicu izbora i zorno pokazuju koliko glazbeni doživljaj istih stihova može biti posve različit. Ako je to bilo i u primisli za priređivanje izbora, originalna je zamisao uspjela iznad očekivanog, a ljubitelje Lieda bez sumnje obogaćuje za još jedno intrigantno i relevantno predstavljeno glazbeno-pjesničko iskustvo.

© Maja Stanetti, KLASIKA.hr, 26. ožujka 2021.